Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
dr hab. n. med. Marek Kucharzewski