Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), godz. 20:30 – uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **
  • 16 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 20:00 — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za udział osób towarzyszących nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Poland. Udział w wydarzeniach towarzyszących stanowi dodatkową opłatę ponoszoną przez uczestnika.