Każdy pacjent unieruchomiony w  łóżku narażony jest na powstanie odleżyn. Ryzyko powstania ran odleżynowych rośnie proporcjonalnie do stanu chorego.