Opłata konferencyjna

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.

Podane ceny opłaty konferencyjnej są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

*Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym, dopłata: 350 zł brutto.

**Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

***Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za udział osób towarzyszących nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Poland. Udział w wydarzeniach towarzyszących stanowi dodatkową opłatę ponoszoną przez uczestnika.

 Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
  • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
  • wystawę firm (wstęp na wystawę firm mają tylko osoby, które posiadają nr PWZ) 
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe
  • obiad (16.04.2024​ r.) w  miejscu konferencji

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

  • przerwy kawowe
  • obiad (16.04.2024 r.) w miejscu konferencji

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek:

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa

nr konta:
63 1090 1753 0000 0001 4680 1378

tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja FZ 2024

Prosimy o dokonywanie wpłat z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego. Ostateczny termin wpłaty upływa po maksymalnie 7 dniach od dnia rejestracji. W przypadku braku płatności osoba rejestrująca się nie zostanie wpisana na listę uczestników konferencji.

Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie

Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany przy rejestracji wysyłamy fakturę, która jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji. Prosimy o dochowywanie terminów rejestracji i wpłat.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.